IgG Smartstrips


Artikel 2070
Verpakkingshoeveelheid 10 testen per kit
Kalveren worden geboren zonder afweer tegen ziektes. Biest van de moederkoe is essentieel voor het opbouwen van de zogeheten passieve immuniteit voor bescherming tijdens de eerste levensweken. 
De mate van immuniteit wordt afgelezen aan het gehalte IgG (immuunglobine type G) in het bloed van het kalf. Is het IgG te laag, dan is er bij de overdracht van immuunstoffen via de biest iets niet goed gegaan. Dit heet Failure of Passive Transfer (FPT). Mogelijke oorzaken van FPT zijn een vertraagde biestopname, te lage kwaliteit biest of onvoldoende biest.

SmartStripsTM is een innovatief concept gebaseerd op de precisie van de ELISA technologie, die het mogelijk maakt om het IgG gehalte in kalverbloed te bepalen.

Een kleine hoeveelheid bloed gaat in een monsterflesje met bufferoplossing en de teststrip wordt in deze oplossing geplaatst. Na 10 minutenwordt de strip met de IPhone app gescand, waarna het kwantitatieve resultaat (mg/ml) direct wordt weergegeven.

Eigenschappen
• Uitvoerbaar op het melkveehouderijbedrijf
• Snel: resultaten in 10 minuten
• Makkelijk uit te voeren
• Kwantitatief reslultaat (mg/ml)
• Online gegevens opslag en makkelijk deelbaar


Lees meer
Lees artikel

Bekijk video