Nieuws

Kwaliteit droogstandsrantsoen monitoren met bloedonderzoek

Bloed­onderzoek bij verse koeien in combinatie met het scoren van de conditie van de koeien in de droogstand, geeft een goed beeld van de kwaliteit van het droogstandsrantsoen en het droogstandsmanagement. Dat zegt dierenarts Rogier Schenk van Slingela

“Het calciumgehalte in het bloed vertelt ons of subklinische melkziekte bij verse koeien een rol speelt”, aldus dierenarts Schenk. 
“Dit zou kunnen komen door te veel calcium en/of te veel kalium (te hoge kation-anionbalans) in het droogstandsrantsoen. 
Een gebrek aan calcium in het bloed kan leiden tot melkziekte na het afkalven. Subklinische melkziekte heeft een negatief effect 
op de penswerking en de weerstand van de koe en kan risico geven op lever­vervetting, mastitis en slechtere vruchtbaarheid.” 
De calciumwaarde in het bloed zal boven een bepaalde waarde moeten liggen, afhankelijk van de test die wordt gebruikt. 
Ketonen zeggen iets over vetafbraak die ontstaat na verminderde energieopname. 
Schenk ziet de bloedwaarde niet graag boven de 1,2 mmol/l: in dat geval is er sprake van een energietekort.
“Het grote voordeel van deze manier van monitoren is dat we de waardes eerder in beeld hebben dan dat er problemen ontstaan.”
 
Je ziet wat anders verborgen blijft
Melkveehouder Wilry Giesen uit het Gelderse Vethuizen koos voor deze structurele monitoring van zijn dieren – elke veertien dagen komt de veearts en die tapt bloed 
bij de verse koeien . “Niet omdat er grote problemen waren op het bedrijf, maar omdat de dierenarts erg enthousiast was over het programma. 
Natuurlijk hadden wij destijds wel koeien met slepende melkziekte of problemen met de klauwen en de vruchtbaarheid. Die zijn er nu nog, al komen deze minder voor.”
Giesen ervaart dat het afkalven tegenwoordig gemakkelijker verloopt, er zijn minder uierontstekingen, de klauwen zijn beter en datzelfde geldt voor de vruchtbaarheid.” 
Het programma bevalt. Giesen: “Met bloedonderzoek zie je veel meer wat anders verbor­gen blijft. Het klinische beeld dat je ziet bij sommige koeien, is het topje 
van de ijsberg. Met bloedonderzoek wordt de hele ijsberg zichtbaar. Hiermee heb ik concrete cijfers om het rantsoen bij te sturen.”
 
Ook altijd naar de conditie kijken
Voeradviseur Martijn Dooren van Gelre IJssel­streek krijgt de uitslagen van het bloedonderzoek standaard doorgemaild van de veehouder. 
“Dit biedt mogelijk­heden om ook als voeradviseur goed de vinger aan de pols te kunnen houden.
Wij hebben goed zicht op de rantsoenen voor melkvee, onder andere via de melkuitslagen, maar doorgaans minder op het rantsoen van de droge koeien. 
Via deze uitslagen krijgen we ook een objectief beeld van het rantsoen.” Toch zijn de voeradviezen die Dooren geeft dan weer minder uniform: 
“De bloedwaarden zeggen wat over de verse koeien. Als de calciumwaarde te laag is, kan dat meer dingen betekenen. 
Of het droogstandsrantsoen bevat te veel calcium waardoor er na afkalven te weinig gemobiliseerd wordt door het dier zelf, of er zit te weinig calcium in het rantsoen 
van de verse koeien. Je zult dus ook altijd naar de conditie van de koeien moeten kijken om te zien wat er aan de hand is.”
Geplaats op: 21-04-2016

Terug naar overzicht
Heberex © 2018 | Alle rechten voorbehouden